Litteratur och litteratörer 1. Litteraturkritik
  • Publicerad: april 2017
  • Bandtyp: Inbunden
  • FORMAT: 220 X 140 mm
Inbunden ISBN: 978-91-8580-137-4

pressmaterial

Litteratur och litteratörer 1. Litteraturkritik

Inbunden (2017)

Finns i lager

299kr

Litteratur och litteratörer 1 innehåller recensioner av enskilda författare välkända och ännu lästa som till exempel Anatole France, Gustaf Fröding, Henrik Ibsen, Selma Lagerlöf, August Strindberg, Anton Tjechov och Leo Tolstoj samt åtskilliga som en gång var mycket lästa men som nu alltmer glider in i glömskan, till exempel Henning Berger, Bo Bergman, Per Hallström och Tor Hedberg. Därtill kommer många idag helt okända författare.
En inledande essä beskriver Söderbergs bana som litteraturkritiker.
Notapparaten som kan läsas parallellt speglar hur intensivt Söderberg levde med i sin tid och hur omfattande hans beläsenhet var.

Litteratur och litteratörer 2 bör dock finnas tillhands. I den återfinns förutom Söderbergs egna recensioner och andra texter även presentationer av recenserande författare, en essä om hur Söderbergs litteraturkritik värderats i skilda tider, ett kronologiskt recensionsregister, ett register över recenserade författare och deras böcker, och ett personregister.

1889, tjugo år gammal, skrev Hjalmar Söderberg sin första recension av Strindbergs Fröken Julie. Han sände den till Dagens Nyheter. Söderbergs sista recension kom i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1937 och hade rubriken ”Mussolinis ansikte”. Hans litteraturkritik spände alltså över nästan 50 år och omfattade inte mindre än 130 recensioner av mer än 200 författare och närmare 450 boktitlar.

Läs mer

arrow
Litteratur och litteratörer 1. Litteraturkritik

Litteratur och litteratörer 1. Litteraturkritik

Inbunden (2017)

Finns i lager

299kr

Litteratur och litteratörer 1 innehåller recensioner av enskilda författare välkända och ännu lästa som till exempel Anatole France, Gustaf Fröding, Henrik Ibsen, Selma Lagerlöf, August Strindberg, Anton Tjechov och Leo Tolstoj samt åtskilliga som en gång var mycket lästa men som nu alltmer glider in i glömskan, till exempel Henning Berger, Bo Bergman, Per Hallström och Tor Hedberg. Därtill kommer många idag helt okända författare.
En inledande essä beskriver Söderbergs bana som litteraturkritiker.
Notapparaten som kan läsas parallellt speglar hur intensivt Söderberg levde med i sin tid och hur omfattande hans beläsenhet var.

Litteratur och litteratörer 2 bör dock finnas tillhands. I den återfinns förutom Söderbergs egna recensioner och andra texter även presentationer av recenserande författare, en essä om hur Söderbergs litteraturkritik värderats i skilda tider, ett kronologiskt recensionsregister, ett register över recenserade författare och deras böcker, och ett personregister.

1889, tjugo år gammal, skrev Hjalmar Söderberg sin första recension av Strindbergs Fröken Julie. Han sände den till Dagens Nyheter. Söderbergs sista recension kom i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1937 och hade rubriken ”Mussolinis ansikte”. Hans litteraturkritik spände alltså över nästan 50 år och omfattade inte mindre än 130 recensioner av mer än 200 författare och närmare 450 boktitlar.

Läs mer

arrow
  • Publicerad: april 2017
  • Bandtyp: Inbunden
  • FORMAT: 220 X 140 mm
Inbunden ISBN: 978-91-8580-137-4

pressmaterial