Mats Wickman

Mats Wickman är kulturhistoriker, journalist och författare till flera böcker, bland andra Stadshuset i Stockholm och Stockholm förr och nu. Hans texter präglas av sakkunskap i förening med en ovanlig förmåga att berätta och levandegöra.

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Mats Wickman

Wickman, Mats

Gustav IV Adolf: En kunglig tragedi – Del 2

LÄS MER

Wickman, Mats

Gustav IV Adolf: En kunglig tragedi – Del 3

LÄS MER

Wickman, Mats

Gustav IV Adolf: En kunglig tragedi – Del 1

LÄS MER