Magnus Rietz

Magnus Rietz, f. 1951, är fotograf och författare till ett tiotal böcker. Han är bosatt i Nynäshamn och på Gotland. Han är nautiker, farolog, dvs. fyrentusiast och kustjägare. Intresset för fyrar uppstod på allvar under seglingar runt Östersjön mot mitten av 1980-talet. År 1996 var han med och bildade Svenska Fyrsällskapet där han bland annat initierade återtändningen av ett tiotal fyrar.

Hans övriga intressen är familjens hundar, hästar och katt tillsammans med kulturbyggnadsvård och att samla på sig vrakgods till sin snickeriverkstad. Det finns också ett stort miljöengagemang inom det marina och maritima området.

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Magnus Rietz

Rietz, Magnus

Svenska fyrar : Malören till Nordkoster

395kr

Rietz, Magnus

Fyrar runt Östersjön

399kr