Leni Ekendahl-Söderberg

Leni Ekendahl-Söderberg är före detta aerobicinstruktör och har drivit tre träningsinstitut i Stockholm. Hon är också journalist och har skrivit flera böcker om graviditet och förlossning. Mammapraktika gavs ut första gången 1996 och följdes av Jag vill få barn (2003), Hela dig (2003) och Rädd att föda (2005).

Läs mer

Böcker av Leni Ekendahl-Söderberg

Ekendahl-Söderberg, Leni

Mammapraktika : graviditeten vecka för vecka

229kr