Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan, tidigare verksam vid Armémuseum och Krigsarkivet.

Han har tidigare skrivit böcker om svenskt deltagande i internationella militära insatser under och efter kalla kriget.

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Lars Ericson Wolke

Ericson Wolke, Lars

Svenskar i främlingslegionen – Frivilliga i fransk tjänst från 1831 till idag

LÄS MER