Henry Marsh

Henry Marsh är en ledande brittisk neurokirurg som i många år även arbetat ideellt i fattigare länder. Han har där utbildat neurokirurger och byggt upp verksamheter som inte tidigare funnits – till exempel i Ukraina, Pakistan och Nepal.

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Henry Marsh

Marsh, Henry

Liv, död och hjärnkirurgi

LÄS MER