Frank McDonough

Frank McDonough är universitetsprofessor och har skrivit en lång rad böcker, bland andra Hitler and the Rise of the Nazi Party och The Origins of the Second World War: An International Perspective. Gestapo – Sanning och myt om Tredje rikets hemliga polis har sålts till en lång rad länder.

Läs mer

Böcker av Frank McDonough

McDonough, Frank

Gestapo : sanning och myt om Tredje rikets hemliga polis

LÄS MER