Charles Whiting

Charles Whiting (1926–2007) var en av Storbritanniens mest framträdande militärhistoriska experter och hann under sin levnadstid med att skriva cirka 350 böcker. Bland Whitings verk utmärker sig hans faktatitlar om andra världskriget, men han författade även många spänningsromaner under pseudonym. Förutom att tjänstgöra som militärhistoriskt sakkunnig, arbetade Whiting också som journalist och universitetslärare i historia. Dock är det kanske främst hans egna erfarenheter som sergeant under andra världskriget som på ett mycket speciellt sätt levandegör hans texter för läsaren.

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Charles Whiting

Whiting, Charles

Hitlers krigare : SS sista strid

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers hemliga krig

LÄS MER

Whiting, Charles

Tredje rikets sista dagar

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers fallskärmsjägare – Del 3

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers fallskärmsjägare – Del 2

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers fallskärmsjägare – Del 1

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers krigare: SS sista strid – Del 3

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers krigare: SS sista strid – Del 2

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers krigare: SS sista strid – Del 1

LÄS MER

Whiting, Charles

Hitlers krigare: SS sista strid

LÄS MER