Barbara O’Hare

Barbara O’Hare har nu fyllt 60 år och bor i Liverpool. Som vuxen har hon kämpat för att bearbeta sina erfarenheter från de åtta månaderna hon var inskriven på Aston Hall som 12-åring. I sitt sökande efter svar har hon fått över hundra andra offer att träda fram och tillsammans med henne kräva erkännanden och kompensation av staten.

Läs mer

Böcker av Barbara O’Hare

O’Hare, Barbara

Hospitalet: Fångad, drogad, utnyttjad

LÄS MER