Anders Frankson

Anders Frankson är militärhistorisk författare och redaktör för Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. På Lind & Co har vi givit ut Sverige under andra världskriget: myter och legender (2020) och 101 svenska sevärdheter från kalla kriget (2023).

Läs mer
Pressbilder

Böcker av Anders Frankson

Frankson, Anders

Andra världskriget i färg

LÄS MER

Frankson, Anders

Achtung Panzer! Stalingrad och Charkov

299kr

Frankson, Anders

101 svenska sevärdheter från kalla kriget

319kr

Frankson, Anders

Om kriget kommer : hot, beredskap och försvar

279kr

Frankson, Anders

Sverige under andra världskriget : hemliga planer och projekt

279kr

Frankson, Anders & Johansson, Anders & Sennerteg, Niklas & Berglund, Tobias & Gyllenhaal, Lars & Zetterberg, Kent & Eriksson Wolke, Lars & Hofsten, Gustaf von & Ehrnborn, Anders & Agrell, Wilhelm

Sverige under andra världskriget

99kr

Frankson, Anders

Sverige under kalla kriget : myter och legender

99kr